Lapping Rifle Scope Rings

Cara mengurangi tekanan pada batang scopes, berguna pada monting yg tidak center/lurus