Bike Braking System

Penyetelan V-Brake sepeda
Penggatian Rem V-Brake sepeda

Penyetelan rem DiscBrake sepeda
Penggantian pad rem DiscBrake sepeda